Darujte pod stromeček předplatné časopisu Stavba!

Udělejte radost sobě, svým blízkým nebo zaměstnancům a nakonec i nám – předplaťte si Stavbu na rok 2019.  Chystáme pro náš jubilejní „čtvrtstoletý“ ročník spoustu zajímavých staveb, rozhovorů, překladů i teoretických článků.

Vánoční zvýhodněné předplatné!

DOPORUČENÍ
Periodikum „STAVBA – časopis pro všechny, které baví stavění a architektura“ spolu s časopisy ERA21 a Architekt tvoří po Listopadu 89  v posledních 25 letech významné tištěné zázemí.

V případě STAVBY se jedná o vědomě, programově vedenou – řečeno aktuální terminologií – „tištěnou mediální platformu,“  jak pro odbornou, profesní obec, tak pro širší okruh zájemců – o architekturu, urbanismus a stavitelství.

Tomu odpovídá struktura periodika: – k té širší obci se zpravidla obrací motivační tématický rozhovor; ve STAVBĚ jde o stabilní poměrně rozsáhlý formát, který je na rozdíl od ERY21 trvalým specifikem právě tohoto periodika (PS STAVBA s dialogem/rozhovorem s Romanem Kouckým o zaměření Návrhu metropolitního plánu patří k dlouhodobě vyhledávaným číslům tohoto časopisu v knihovnách);
– k širší obci čtenářů se rovněž obrací informativní recenze a teoretické studie; významné plus představuje propojení s tématem recenze publikovaný překlad studie/článku zahraničního architekta (například recenze publikace o metropoli Brasilii a překlad textů významného architekta La Costy). Toto bezprostřední spojení recenze, teoretického článku s překladem odborné studie představuje pro čtenáře důležité specifikum a „plus“ STAVBY.                                                                                               
Za významné pokládám, že STAVBA dává prostor zavedeným autoritám R. Švácha a d.), tak osobnostem z nastupující generace (H. Guzik, J. Tourek a d.). Důležité je, že i tzv. teoretická témata, jsou spjata s praxí-operativou architektury a urbanismu (M. Kloda a d.)                                                                                                       
– očekávanou standardní – a nepochybně nejdůležitější -„kapitolu“ tvoří představení nových architektonických realizací. I zde STAVBA ve srovnání s výše uvedenými periodiky  (ale i dostupným odborným periodikem ARCH ze Slovenska ) dokázala zaujmout specifickou a nesporně čtenářsky poutavou pozici. Nová realizace/stavba je zpravidla je probrána v profilujícím souboru: autorská zpráva architekta/studia/ateliéru, rozhovor s architektem, odborná hodnotící studie, sonda do stavebně technologické problematiky (nejen konstrukce, krovy atd., energetická efektivita atd.), ale není opomenuta ani zvolená estetika. Jestliže se s takto prezentovanou stavbou „sveze“ reklama, tak je to nenásilné a přínosné pro obě strany. Kvalitní fotodokumentace se stala v periodiku samozřejností.

– časopis STAVBA, jako tradiční „tištěné médium“ reaguje na sociální síť – což je v „informační společnosti“ nezbytnost; nepochybně bude možností intenzinějšího kontaktu s autory a čtenářskou obcí i s nejširší veřejností – tj. s těmi, které „baví stavění a architektura“ stále více využíváno.

Resumé. Periodikum STAVBA svou vnitřní strukturou textů a snímků vytváří trvalý informativní a profesně odborný fond pro odborníky i pro širší veřejnost.

Doc.PhDr. Oldřich Ševčík
Fakulta architektury ČVUT v Praze – Ústav teorie a dějin architektury

Praha, 10. XII. 2018 

Vánoční zvýhodněné předplatné!

© 2018 www.bmone.cz | Internetová stránka www.bmone.cz je výhradním projektem společnosti Business Media One, s.r.o., se sídlem Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, IČ 03589552.
Ochrana soukromí | Všeobecné obchodní podmínky