Naše projekty

logo

Materiály pro stavbu

Je odborný časopis určený projektantům, technikům stavebních firem, architektům, stavebním inženýrům a všem zájemcům o novinky v oblasti stavebnictví.

Přináší informace především o stavebních
materiálech a výrobcích a způsobech jejich použití.

Upozorňuje na poruchy vzniklé chybnou volbou
technologie či nesprávným postupem a navrhuje možnosti jejich nápravy.

Vychází: 6x za rok

Šéfredaktorka

Lidmila Burianová

E-mail: lidmila.burianova@bmone.cz

Inzerce

Jiří Ladman

Mobil: +420 602 372 312
E-mail: jiri.ladman@bmone.cz


© 2021 www.bmone.cz | Internetová stránka www.bmone.cz je výhradním projektem společnosti Business Media One, s.r.o., se sídlem Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, IČ 03589552.
Ochrana soukromí | Všeobecné obchodní podmínky | Placený obsah MDKK | Poskytování placeného obsahu | Používání služeb společnosti